Kulturhistoria

Böcker

Vi jobbar gemensamt med våra olika bokprojekt. Vårt fokus ligger på kulturarvet och den lokala historien. Ofta skapar Annika akvareller med utgångspunkt från arkivmaterial och äldre fotografier. Vi åtar oss gärna olika former av uppdrag.

För layout och tryckunderlag samverkar vi med Maria Zeilon på Kulturgrafik i Göteborg.

 

Ölandsborg - Barnkoloni och semesterhem 80,00 kr Visa produkt
Florö - En pärla i Fjällbackaskärgården 140,00 kr Visa produkt

Rapporter

Ni kan hitta förstudien för Granitprojektet under 2015 som innefattar fem kommuner i norra Bohuslän.

Utredningar

Projektet Internationellt Vävcenter - Sjuhärad

Här kan ni följa arbetet med en förstudie för ett internationellt vävcenter i Sjuhärad. Förstudien pågår fram till 2019 i första etappen och finansieras med medel från Sjuhärads Kommunalförbund.

Bild från en av våra caféer.

Projektet Kvarteret - K i Eksjö pågår under 2017 och 2018 med flera inriktningar.

Vi vill bland annat lyfta fram de unika interiöra målningar som finns i de gamla timrade byggnaderna i stadens norra delar. Målningarna, som skapats direkt på timmerväggarna, har tillkommit under 1600-talets slut och fram till 1700-talets mitt.